Για επικοινωνία

Elemed Ιατρικός Εξοπλισμός Α.Ε.

 

6ο χλμ. Θεσσαλονίκης—Θέρμης

Θέρμη  Τ . Κ. 57001

 

 

Τηλ. 2310-365.200

Fax: 2310-365.310

E-mail : info@elemed.gr